Rabu, Jun 26, 2019

webmail sisip

Text Size
Tarikh Kemaskini:26 June 2019.

pengarahjpbd

Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia,

Alhamdullillah, bersyukur ke hadrat Allah Subhanahuwataa'ala kerana Laman Web Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu sentiasa memberikan informasi berguna dan menjadi rujukan utama kepada pembangunan Negeri Terengganu. laman web jabatan ini akan terus menjadi medium perantara utama jabatan kepada pelanggan luaran. Paparan dan saluran informasi terkini memenuhi keperluan maklumat asas semasa organisasi dari aspek sejarah, struktur organisasi, objektif dan fungsi serta tenaga kerja Jabatan.

Dalam menambahbaik mutu perkhidmatan, usaha-usaha sebaran maklumat Jawatankuasa Perancang Negeri dan Keurusetiaan Lembaga Rayuan, semakan Pengawalan Perancangan dan semakan gunatanah, Perancangan Projek Khas dan pengukuhan pembangunan data maklumat gunatanah negeri akan terus disalurkan. Pengikhtirafan pensijilan ISO 9001:2008 jabatan di dalam memperkasa setiap perkhidmatan ini juga memberikan keyakinan dan hasrat yang tinggi bagi memastikan kualiti kepuasan pelanggan diutamakan.

Akhir kata, saya mengharapkan agar Laman Web Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu ini akan dijadikan sebagai platform utama kerajaan negeri dalam usaha memastikan sistem penyampaian yang tepat dan cekap khususnya di dalam bidang perancangan bandar selaras dengan hasrat kerajaan Negeri Terengganu di dalam 'Merakyatkan Pentadbiran dan Pembangunan'

Sekian, terima kasih

HAJAH ROHAYA BINTI ABD. KADIR
Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Negeri Terengganu Darul Iman

  jata logo trg mytownnet kpkt jpa-logo hrmis icon msc logo gtp spp eperolehan icon oscc bless-logo spkb mampu icon

Hakcipta Terpelihara © 2014. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Terengganu
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox dengan Resolusi 1280 x 1024 px

JPBD Negeri Terengganu | Tingkat 3 & 4, Wisma Negeri, 20646 Kuala Terengganu | Tel +6096301214 / +6096274225 |
Fax +6096244117
 
[ Email pbd@terengganu.gov.my ]
Tema Pilihan
Kontra
Corak Latar
Apply