Rabu, Jun 26, 2019

webmail sisip

Text Size
Tarikh Kemaskini:26 June 2019.

Pengenalan
Lembaga Rayuan Negeri Terengganu telah ditubuhkan pada tahun 1995 di bawah Seksyen 36 Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). Kini ia mempunyai lima (5) orang ahli yang dilantik oleh Kerajaan Negeri dan seorang Pengerusi yang mana perlantikannya telah dipersetujui oleh Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

Fungsi
Lembaga Rayuan ditubuhkan bertujuan untuk memberi peluang kepada orang awam yang terkilan atau tidak berpuas hati di atas keputusan Permohonan Kebenaran Merancang yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Ia juga akan menimbang kes-kes tersebut dan akan membuat keputusan dengan adil berdasar perbicaraan.

Bidang Kuasa Lembaga Rayuan
Lembaga Rayuan akan menimbangkan kes-kes sebagaimana yang dinyatakan dibawah Akta 172 iaitu di bawah Seksyen 23, 25 (9), 30 (7) dan Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan 1995)

Akta A933 iaitu Seksyen 35 dan 36
Perkara Yang Boleh Dirayu

Seksyen 23 (1)(a)
Terkilan terhadap keputusan Majlis samada permohonan ditolak atau merayu terhadap syarat-syarat yang dikenakan.

Seksyen 25 (9)
Terkilan terhadap pembayaran balik/pampasan yang ditawarkan (oleh Majlis) hasil daripada penarikan balik kebenaran merancang atau pengubahsuaian kebenaran merancang.

Seksyen (30) (2)
Terkilan dengan notis permintaan oleh Majlis untuk:
- Diberhentikan penggunaan
- Mengenakan syarat-syarat bagi penggunaan tanah
- Meminta langkah-langkah terentu diambil

Seksyen 30 (7)
Terkilan dengan amaun pampasan yang ditawarkan oleh pihak majlis

Seksyen 36, 35b, 35, 35d Perintah Pemelihara Pokok Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan 1995) Akta A933.

 b1

b2

KLIK DISINI UNTUK PAPARAN PDF

  jata logo trg mytownnet kpkt jpa-logo hrmis icon msc logo gtp spp eperolehan icon oscc bless-logo spkb mampu icon

Hakcipta Terpelihara © 2014. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Terengganu
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox dengan Resolusi 1280 x 1024 px

JPBD Negeri Terengganu | Tingkat 3 & 4, Wisma Negeri, 20646 Kuala Terengganu | Tel +6096301214 / +6096274225 |
Fax +6096244117
 
[ Email pbd@terengganu.gov.my ]
Tema Pilihan
Kontra
Corak Latar
Apply