Menu

Soalan Lazim  Hubungi Kami  Maklumbalas  Peta Laman  

IQNetStandards Malaysia

 

Objektif Bahagian Perancangan Dasar dan Lembaga Rayuan

  • Membantu dalam menggubal dan menyelaras perlaksanaan dasar-dasar perancangan.
  • Membantu dalam memberi khidmat nasihat perancangan kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. 
  • Memastikan kelicinan dan keberkesanan pemakaian Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1993 (Akta A866), Akta      Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 (Akta A933) dan Akta Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 2001 (Akta A1129) diseluruh Negeri Terengganu.
  • Membantu dalam urusan perjalanan mesyuarat-mesyuarat utama jabatan.
  • Meningkatkan tahap kecekapan, kepakaran, kemahiran dan kreativiti kepada semua lapisan pegawai melalui program latihan sekurang-kurangnya 4 hari dalam setahun.

TUGAS-TUGAS BAHAGIAN PERANCANGAN DASAR & LEMBAGA RAYUAN

Bidang Tugas Utama

  1.     Menjalankan tugas-tugas urusetia Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN).
  2.     Melaksanakan tugas Pendaftar kepada Lembaga Rayuan.
  3.     Membantu dalam merancang dan mengurus sumber manusia dan latihan.
  4.     Memantau maklumbalas pelanggan luaran dan dalaman.
Jaringan PLANMalaysia ● Ibu Pejabat |  Johor |  Kedah |  Kelantan |  Melaka |  Negeri Sembilan |  Pahang |  Perak |  Perlis |  Pulau Pinang |  Selangor 
Pautan Agensi
  MyGovernment Terengganu      HRMIS   Jabatan Perkhidmatan Awam