Rabu, Jun 26, 2019

webmail sisip

Text Size
Tarikh Kemaskini:26 June 2019.

Objektif Bahagian Maklumat Guna Tanah Negeri

  •    Memastikan proses merekod permohonan perancangan dan pelan-pelan projek khas dibuat mengikuti manual serta garis panduan semasa untuk melengkapkan pangkalan data spatial jabatan.   
  •     Memastikan proses pembangunan pangkalan data spatial dibuat mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mengemaskini dan melengkapkan pangkalan data spatial negeri.
  •     Memastikan proses permohonan data dibuat mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk memastikan pengeluaran data di kawal. 
  •     Piagam Pelanggan Jabatan :
  1.         Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) Dalam Tempoh 5 Hari.
  2.         Memastikan tunggakan pemprosesan permohonan maklumat perancangan tidak terperingkat adalah tidak melebihi 5% daripada keseluruhan permohonan.

 

TUGAS-TUGAS BAHAGIAN MAKLUMAT GUNA TANAH NEGERI

Bidang Tugas Utama

  1.     Mengemaskini maklumat gunatanah negeri.
  2.     Menyedia dan membangunkan pangkalan data spatial.
  3.     Membangunkan data spatial bagi permohonan perancangan.
  4.     Memproses permohonan data spatial daripada agensi luaran atau bahagian dalaman jabatan.
  jata logo trg mytownnet kpkt jpa-logo hrmis icon msc logo gtp spp eperolehan icon oscc bless-logo spkb mampu icon

Hakcipta Terpelihara © 2014. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Terengganu
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome dan Mozilla Firefox dengan Resolusi 1280 x 1024 px

JPBD Negeri Terengganu | Tingkat 3 & 4, Wisma Negeri, 20646 Kuala Terengganu | Tel +6096301214 / +6096274225 |
Fax +6096244117
 
[ Email pbd@terengganu.gov.my ]
Tema Pilihan
Kontra
Corak Latar
Apply